Vi erbjuder

Ekonomisk- & tekniskförvaltning.

Hammar Nordic erbjuder fastighetsförvaltning omfattande såväl ekonomisk- som teknisk förvaltning. Vi bistår fastighetsägare vid etableringsfrågor och erbjuder ett aktivt stöd vid etablering av nya verksamheter. Vi handlar upp och leder underhållsåtgärder samt byggprocesser.

Vi deltar aktivt i åtgärder som främjar fastigheters status får att ge möjlighet till såväl bibehållet som stärkt fastighetsvärde. Vi bidrar till fastighetsägares och bostadsrättsföreningars värdeutveckling genom att vara med och utforma fastighetens attraktionskraft.

Hammar Nordic tar hand om fastighetens hyresgäster/bostadsrättshavare, vi är lyhörda och ger en hög servicegrad för att uppnå kundnöjdhet.

Hammar Nordic är också en komplett redovisningsbyrå för alla typer av verksamheter och branscher. Vi utför den löpande bokföringen i enlighet med gällande lagar och regler. Vi administrerar löpande åtaganden mot skattemyndigheterna. Vi handhar bolagets kassafunktion inkluderande in- och utgående betalningsflöde. Vi tar hand om bokföring, redovisning, fakturering, deklarationer, bokslut och övrig administration i små som stora bolag.

Hammar Nordic välkomnar nya kunder och lämnar gärna en offert på önskad tjänst. Tag kontakt med oss för ett förutsättningslöst möte eller telefonsamtal. Vi lämnar konkurrenskraftiga offerter och levererar en hög kvalitet på utfört arbete.