Information och felanmälan

för Uddevalla.

Hammar Nordic förvaltar och tar emot felanmälan

Felanmälan görs på vårt formulär. Välj typ

Lägenhet

Lokal

Akuta ärenden utanför kontorstid åtgärdas av
Spikbussens Fastighetsjour AB

Telefon 0520-330 14

Detta nummer är endast till för ärenden som inte kan vänta till ordinarie tid för felanmälan. Missbruk innebär att anmälaren får betala jourkostnaden som uppgår till minst 1 500:- per tillfälle


För övriga frågor om Er bostad eller lokal kan Ni kontakta

Hammar Nordic AB
Box 219, Staveredsgatan 20, 461 25 Trollhättan

Kontakta oss