Välkommen till

Hammar Nordic AB.

Med anledning av Corona (Covid-19).

mars 22, 2020

Våra hyresgästers och medarbetares säkerhet är viktig för oss. För att förhindra smittspridning av coronaviruset är det viktigt att vi i denna situation tar ett ansvar och följer myndigheternas rekommendationer, samt anpassar vår verksamhet och våra rutiner utifrån dessa.

Kontakt

Vårt kontor på Staveredsgatan 18 i Trollhättan är med start måndag 23 mars tillsvidare stängt för obokade besök. Under tiden kontoret är stängt rekommenderar vi dig att i första hand kontakta oss via hammarnordic.se eller mejla på post@hammarnordic.se.

Bokade möten och visningar

Om du har symtom på sjukdom, även lindriga symtom, ber vi dig boka om eller avstå mötet tills du är symtomfri/frisk.

Vid visning av lägenhet är det viktigt att både du som bor i lägenheten och du som ska gå på visningen är symtomfri.

Vid möten och kontakter är det viktigt med god handhygien och ett utökat socialt avstånd.

Prioritering av ärenden

Utifrån den rådande situationen prioriterar vi akuta ärenden vilket kan innebära att du som hyresgäst, vid icke akuta ärenden kan få vänta längre än vanligt för felavhjälpande åtgärd.

Våra entreprenörer

Vi för löpande dialog med våra entreprenörer för att de också följer myndigheternas rekommendationer i denna fråga.

Entreprenör som ska hämta nyckel? Kontakta ansvarig förvaltare!

I fastigheten

Håll avstånd till grannar och besökande. Rengör tvättstugan noga efter användning och avstå tvätt om du är sjuk. Förslut soppåsar ordentligt. Tvätta händerna noga innan du lämnar din lägenhet och när du kommer hem.

Information om coronaviruset

Läs mer på Folkhälsmyndighetens, 1177.se samt kommunernas webbplatser

Vi uppmanar alla att ta personligt ansvar för att minimera risken för smittspridning, du bidrar genom att visa hänsyn. Tvätta händerna noga och hosta/nys i armvecket.

Tack på förhand!